1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato pirkėjo ir e-parduotuvės www.bitute.biz (toliau – „Pardavėjas“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybes, įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui perkant e-parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti e-parduotuvėje teisę turi:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje.

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo ir apmokėjimo būdus paspaudžia mygtuką „Atsiskaityti“.

1.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, kad pirkėjas nesusipažino su e-parduotuvės taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

2. Pirkėjo teisės ir pareigos
2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti e-parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.
2.2. Pirkėjas privalo pateikti teisingus duomenis ir kontaktinį telefoną.
2.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikiami duomenys, Pirkėjas nedelsiant turi juos atnaujinti.
2.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo, pranešdamas Pardavėjui apie tai per 24 val. el. paštu.
2.5. Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių taisyklių.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos
3.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes juridiniams ir fiziniams asmenims.
3.2. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes Pirkėjo nurodytu adresu (žr. taisyklių 4 punkte).
3.3. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo pateiktus asmens duomenis LR įstatymų nustatyta tvarka.
3.4. Pardavėjas, gavęs užsakymą, įsipareigoja per 1-3 d. išsiųsti Pirkėjo nurodytu el. paštu sąskaitą apmokėjimui.
3.5. Jei Pirkėjo užsakytos prekės Pardavėjas neturi, Pardavėjas įsipareigoja apie tai informuoti Pirkėją per 1-3 d. nuo užsakymo gavimo.
3.6. Jei Pirkėjas, per 24 valandas, po sąskaitos gavimo jos neapmoka – užsakymas yra anuliuojamas.
3.7. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai keisti šių taisyklių sąlygas.

4. Prekių pristatymas
4.1. Užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, jei pirkėjas apmoka nurodytas pristatymo išlaidas.
4.2. Prekės paruošiamos ir išsiunčiamos per 1-3 darbo dienas po sąskaitos apmokėjimo.

5. Prekių grąžinimas
5.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
5.2. Kokybiškos prekės negrąžinamos ir nekeičiamos.
5.3. Jeigu Jūs įsigijote nekokybiškas prekes, jas galite grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo jų pristatymo.
5.4. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus už netinkamos kokybės prekes arba pakeisti jas į tą pačią kokybišką prekę arba į atitinkamos vertės kitą prekę.

5.5. Pinigai grąžinami, pervedant juos į kliento asmeninę sąskaitą. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios buvo pirktos ne iš bitute.biz, arba kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais daiktais ir kt.), arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį. Grąžinama suma yra be siuntimo mokesčio, t. y. grąžinama tik prekės vertė.

5.6. Nukainuotos prekės nekeičiamos ir negrąžinamos.

6. Privatumo politika

6.1. Asmeninę informaciją perkant prekes šioje elektroninėje parduotuvėje prašoma nurodyti tik pateikiant užsakymą.

6.2. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo e-parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir/arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti. Siunčiami laiškai iškart po užsakymo patvirtinimo, laiškai informuojantys apie užsakymo būsenos pasikeitimą (patvirtinimas ir informavimas apie išsiuntimą, padėka už pirkimą po užsakymo gavimo/atsiėmimo).

6.3. Ši elektroninė parduotuvė įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra būtina partneriui, teikiančiam prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

6.4. Elektroninės parduotuvės valdytojui 2017 m. vasario 22 d. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija suteikė Asmens duomenų valdytojo statusą, Nr. P7591.

7. Baigiamosios nuostatos.  

7.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

7.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Dėl skirtingų kompiuterių ir telefonų ekranų parametrų, elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva gali šiek tiek skirtis nuo realių prekių spalvos.